سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براى آن جهان . [نهج البلاغه]